077 400 8353

Bösdaellaan 2

Opening ondiepe bad

Het spreekwoord zegt: “De laatste loodjes wegen het zwaarst”. Dit is voor de vervanging van het ondiepe bad ook zeker van toepassing. De werkzaamheden gingen tot begin juli volgens planning en er was geen vuiltje aan de lucht. Toen begon het (wisselvallige) weer roet in het eten te gooien. Voor de laatste fase, het coaten (aanbrengen van een waterbestendige deklaag), hadden we een droge en zonnige periode nodig. En deze bleef lange tijd uit. Tot afgelopen week!!!
Het is nu gelukt om de coating aan te brengen. Deze moet nu nog een aantal dagen uitharden (zoals dat zo mooi heet).
Als alles volgens planning verloopt kan het ondiepe bad vanaf komende woensdag (28 juli) of donderdag (29 juli) weer gebruikt worden.
Het nieuwe ondiepe bad is niet alleen tot stand gekomen door het inschakelen van externe bedrijven, maar ook de vrijwilligers hebben vele uren hieraan besteed. Een dikke pluim hiervoor. We mogen trots zijn op het resultaat, dat binnen zo’n korte tijd is neergezet.