077 400 8353

Bösdaellaan 2

Financiële bijdrage Rabobank voor duurzaamheidsmaatregelen zwembad!

Stichting zwembad de Bercken heeft € 2.500 van de Rabobank ontvangen om in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit als uitvloeisel van de zonnepanelenactie voor maatschappelijke gebouwen van de Rabobank, waarvoor het zwembad had ingetekend, maar helaas buiten de boot viel.

Het zwembad onderzoekt alle mogelijkheden van verduurzaming. De noodzakelijke investeringen voor bijvoorbeeld zonnepanelen zijn echter zo groot, dat deze niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Wel kunnen we met deze bijdrage kleinere maatregelen uitvoeren, die ook bijdragen aan vermindering van het energieverbruik.

In de ruimten techniek en hygiëne en de voorraadruimte zijn de oude lichtpunten inmiddels vervangen door ledverlichting. De kosten hiervoor zijn betaald met de bijdrage van de Rabobank. Het bedrag dat nog over is wordt de komende periode ook gebruikt voor met name de kleinere duurzaamheidsmaatregelen.