077 400 8353

Bösdaellaan 2

De stichting

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  Wil van Horck
Secretaris  Conny Hendrix
Penningmeester  Leon Litjens
Bestuurslid  Theo van Gend
Bestuurslid  Gemmie Derksen
Bestuurslid

 Rian Janssen

   

Contactgegevens

RSIN: 804880906
Vestigingsplaats: Reuver
Contact: info@debercken.nl

 

Doelstelling Stg. Zwembad de Berken

Artikel 2 van de stichtingsstatuten luidt:

  1. De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van de gehele accommodatie van Zwembad “de Bercken”, gelegen aan de Bosdaellaan te Reuver, gemeente Beesel, als openbare voorziening en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderrijk kan, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van haar organen, noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzetten van vrijwilligers bij nagenoeg alle werkzaamheden, te ontvangen subsidies zodanig te beheren dat reserveringen voor toekomstige verbeteringen mogelijk zijn.

De stichting exploiteert sinds 1996 met vrijwilligers uit de Reuverse gemeenschap het openluchtzwembad de Bercken. Het doel is om het zwembad te behouden voor de lokale gemeenschap. De voorziening is laagdrempelig. De stichting draagt zorg voor een veilige en hygiënische omgeving die voldoet aan de wettelijke vereisten voor openlucht zwembaden. De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst en heeft geen winstoogmerk. Eventuele positieve exploitatieresultaten worden ingezet voor het behoud van het zwembad (onderhoud, renovaties en innovaties).

 

Beleid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Ook de overige vrijwilligers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Indien het voor de taakuitoefening noodzakelijk is om onkosten te maken, gebeurt dit in overleg met de coördinator. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.Werkkleding in de vorm van een Tshirt wordt verstrekt door de stichting.

 

Reglementen

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Stichting Zwembad de Bercken is Gemmie Derksen. Stuur een mail naar info@debercken.nl, zij neemt dan contact met u op.